Przetłumaczone teksty są weryfikowane pod względem stylistycznym i językowym przez wyspecjalizowanych tłumaczy.

Dodatkowo oferujemy także weryfikację tekstów przez native speakerów oraz weryfikację merytoryczną tłumaczeń dokonaną przez specjalistów z danej dziedziny.

  • weryfikacja merytoryczna i językowa przez native speakerów – przetłumaczony tekst przekazywany jest do ponownego sprawdzenia przez tłumacza, którego ojczystym językiem jest język docelowy tłumaczenia;
  • weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczeń przez specjalistów – oferujemy możliwość konsultacji z szeroką gamą specjalistów z wymaganej dziedziny.

W przypadku tekstów reklamowych, które wymagają przeredagowania z uwzględnieniem specyfiki kultury i języka, proponujemy dodatkową modyfikację i dostosowanie tłumaczonych tekstów.